Garantie en dienst na verkoop

Dienst na verkoop

  • Dienst na verkoop

Ieder juweel dat een gebrek zou vertonen ten gevolge van een fabricagefout, en als zodanig door onze technische dienst wordt erkend, zal gratis door Victoria vervangen worden, mits dit wordt gedekt door het garantie- of aankoopbewijs.

  • Herstellingsdienst

Je kan ook op ons rekenen mocht je juweel schade vertonen die niet gedekt is door onze garantie. Hiervoor kan je een beroep doen op onze (betalende) reparatiedienst die je een passende oplossing zal voorstellen voor zover de schade herstelbaar is.

Contacteer ons